ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งหนังสือเวียน

รับ-ส่งหนังสือเวียนราชการโดยเฉพาะ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานการเจ้าหน้าที่

งานบุคลากร การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcunicom
ใน 1 แพทย์ 1 ตำบล PCU นิคมฯ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 09:32:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์เฝ้าระวังการเงินการคลัง

การเงิน การบัญชี งบทดลอง รายงาน407 โปรแกรม GL

639 กระทู้
639 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย saranya
ใน GL+CFO (ก.ค.58) รพ.สต.คำ...
เมื่อ สิงหาคม 04, 2015, 04:02:21 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัสดุและงานก่อสร้าง

งานพัสดุ เอกสารครุภัณฑ์

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน พัสดุ-ครุภัณฑ์นิคม2 ปี25...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2013, 09:12:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน PCAแก่ง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2013, 05:02:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ-ส่งข้อมูลงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พลกฤต
ใน สรุปการตรวจสอบภายในของ ส...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 11:22:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: kipom-kapom

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน แผนแก้งานนิเทศฝากให้พี่ช...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 11:43:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล KPI

รับ-ส่งข้อมูล KPI

ผู้ดูแล: kipom-kapom

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน KPIแก่ง มี.ค.56
เมื่อ เมษายน 05, 2013, 12:18:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

ผู้ดูแล: kipom-kapom

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งผลงานวิชาการ ปี55
เมื่อ มิถุนายน 19, 2012, 11:43:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

ผู้ดูแล: kipom-kapom

168 กระทู้
167 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน รง.400 ต.ค. 58 นิคม 2
เมื่อ ตุลาคม 23, 2015, 09:11:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

ผู้ดูแล: kipom-kapom

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

ผู้ดูแล: kipom-kapom

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พัชราวัลย์
ใน ใบเบิก ยา วมย. ธ.ค. 56 ห...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2013, 07:50:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เกณฑ์ชมรมสูงอาย วัดส่งเส...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2014, 01:08:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

70 กระทู้
70 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต....
เมื่อ มีนาคม 02, 2015, 10:57:20 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน สรุปตรวจร้านอาหาร ตำบลคั...
เมื่อ เมษายน 07, 2014, 03:05:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน รายงาน คบส. คันไร่ ปี 25...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2014, 01:49:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

ผู้ดูแล: วัฒนา

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน คัดกรองปี 2558 - 2559
เมื่อ มกราคม 12, 2016, 11:35:49 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

ผู้ดูแล: วัฒนา

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เอกสารรับเงินผู้ป่วยพระเ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 03:26:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้า

รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม depresstion

ผู้ดูแล: วัฒนา

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน ซึมเศร้า คันเปือย ก.ค.55
เมื่อ สิงหาคม 01, 2012, 11:01:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: วัฒนา

58 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน เป้าหมายPAP อำเภอสิรินธร...
เมื่อ มกราคม 30, 2014, 05:08:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

ผู้ดูแล: วัฒนา

192 กระทู้
184 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน รายงานข้อมูลผู้ป่วยเรื้อ...
เมื่อ กันยายน 30, 2016, 03:56:58 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: วัฒนา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้วย...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2012, 11:31:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

ผู้ดูแล: วัฒนา

596 กระทู้
572 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย รพ.สต.แก่งศรีโคตร
ใน รายงานเวช เดือน ก.ย. 59 ...
เมื่อ ตุลาคม 03, 2016, 12:00:49 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลฝ่ายควบคุมโรค

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

66 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน 506 1-23 ก.ค 57 คันไร่
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2014, 03:41:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรุณยุภรณ์
ใน รายงานส่งเสริมเดือนพ.ย. ...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2013, 02:51:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานประเภทอื่นๆเกี่ยวกับ IT

ผู้ดูแล: weerayooth

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ข้อมูลคนตายมารับบริการ
เมื่อ มิถุนายน 25, 2013, 05:04:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 1

รพ.สต.คันไร่ รพ.สต.คำก้อม

ผู้ดูแล: weerayooth

237 กระทู้
232 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน เบิกฉุกเฉินให้วรรณิศา 18...
เมื่อ กันยายน 18, 2015, 12:54:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 2

รพ.สต.แก่งศรีโคตร รพ.สต.ช่องเม็ก

ผู้ดูแล: weerayooth

96 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน
เมื่อ เมษายน 10, 2014, 09:09:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 3

รพ.สต.คันเปือย รพ.สต.นิคม2 รพ.สต.หัวสะพาน

ผู้ดูแล: weerayooth

372 กระทู้
369 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน ฉ.8
เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 08:56:47 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

2649 กระทู้ ใน 2592 หัวข้อ โดย 55 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: rapeepun
กระทู้ล่าสุด: "รายงานเวช เดือน ก.ย. 59 ..." ( ตุลาคม 03, 2016, 12:00:49 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

8 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 8. ออนไลน์มากที่สุด: 106 (มิถุนายน 25, 2013, 10:17:38 PM)