ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล และงานการเจ้าหน้าที่

งานบุคลากร การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcunicom
ใน 1 แพทย์ 1 ตำบล PCU นิคมฯ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 09:32:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์เฝ้าระวังการเงินการคลัง

การเงิน การบัญชี งบทดลอง รายงาน407 โปรแกรม GL

601 กระทู้
601 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน ส่งฐานข้อมูลGLให้ รพสต เ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 13, 2015, 09:12:27 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัสดุและงานก่อสร้าง

งานพัสดุ เอกสารครุภัณฑ์

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน พัสดุ-ครุภัณฑ์นิคม2 ปี25...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2013, 09:12:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน PCAแก่ง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2013, 05:02:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

รับ-ส่งข้อมูลงานตรวจสอบและควบคุมภายใน

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พลกฤต
ใน สรุปการตรวจสอบภายในของ ส...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2014, 11:22:39 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

ผู้ดูแล: kipom-kapom

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน แผนแก้งานนิเทศฝากให้พี่ช...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 11:43:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล KPI

รับ-ส่งข้อมูล KPI

ผู้ดูแล: kipom-kapom

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน KPIแก่ง มี.ค.56
เมื่อ เมษายน 05, 2013, 12:18:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

ผู้ดูแล: kipom-kapom

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งผลงานวิชาการ ปี55
เมื่อ มิถุนายน 19, 2012, 11:43:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

ผู้ดูแล: kipom-kapom

166 กระทู้
165 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poonim
ใน รายงาน 400 ต.ค.57 รพ.สต....
เมื่อ ตุลาคม 29, 2014, 03:44:53 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

ผู้ดูแล: kipom-kapom

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

ผู้ดูแล: kipom-kapom

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พัชราวัลย์
ใน ใบเบิก ยา วมย. ธ.ค. 56 ห...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2013, 07:50:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เกณฑ์ชมรมสูงอาย วัดส่งเส...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2014, 01:08:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

69 กระทู้
69 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 02, 2015, 11:41:33 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน สรุปตรวจร้านอาหาร ตำบลคั...
เมื่อ เมษายน 07, 2014, 03:05:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

ผู้ดูแล: wonchai, wonchai.9

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน รายงาน คบส. คันไร่ ปี 25...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2014, 01:49:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

ผู้ดูแล: วัฒนา

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน แผนปฏิบัติงานปี 2557
เมื่อ กรกฎาคม 30, 2014, 04:44:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

ผู้ดูแล: วัฒนา

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เอกสารรับเงินผู้ป่วยพระเ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 03:26:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้า

รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม depresstion

ผู้ดูแล: วัฒนา

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน ซึมเศร้า คันเปือย ก.ค.55
เมื่อ สิงหาคม 01, 2012, 11:01:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

ผู้ดูแล: วัฒนา

58 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน เป้าหมายPAP อำเภอสิรินธร...
เมื่อ มกราคม 30, 2014, 05:08:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

ผู้ดูแล: วัฒนา

148 กระทู้
141 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannisa
ใน รง.เรื้อรัง ก.พ 58 (รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 03:31:56 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

ผู้ดูแล: วัฒนา

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้วย...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2012, 11:31:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

ผู้ดูแล: วัฒนา

446 กระทู้
429 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wannisa
ใน รง.เวช รพ.สต คันไร่ ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 26, 2015, 03:31:09 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 506

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 506

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

66 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน 506 1-23 ก.ค 57 คันไร่
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2014, 03:41:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน TB

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน TB

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poonim
ใน รายงานTB มิถุนายน 2554
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2011, 03:26:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค

รับ-ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

48 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน dhf แก่ง
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2013, 10:00:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลบุหรี่-สุรา

รับ-ส่งข้อมูลบุหรี่-สุรา

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน รง.แอลกอฮอล์
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 02:11:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงาน epi

รับ-ส่งข้อมูลงาน epi

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

299 กระทู้
299 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcunicom
ใน รายงาน EPI กพ.58 PCU รพ....
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2015, 04:09:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรุณยุภรณ์
ใน รายงานส่งเสริมเดือนพ.ย. ...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2013, 02:51:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงาน อสม.

รับ-ส่งข้อมูลงาน อสม. แบบรายงานการปฏิบัติงานอสม.

ผู้ดูแล: แก้ว, natta

118 กระทู้
118 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Plugky
ใน รายงาน อสม. รพ.สต.หัวสะพ...
เมื่อ กุมภาพันธ์ 23, 2015, 10:17:08 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานประเภทอื่นๆเกี่ยวกับ IT

ผู้ดูแล: weerayooth

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ข้อมูลคนตายมารับบริการ
เมื่อ มิถุนายน 25, 2013, 05:04:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพ Healthcheck

รับ-ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพ Healthcheck

ผู้ดูแล: weerayooth

48 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน ส่ง HCK คันเปือย18 ก.ค 5...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2012, 11:39:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

รับ-ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

ผู้ดูแล: weerayooth

870 กระทู้
869 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcunicom
ใน 21 แฟ้ม วันที่ 10-16 ต.ค...
เมื่อ ตุลาคม 17, 2014, 01:46:59 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

รับ-ส่งข้อมูล 43 จากโปรแกรม JHCIS

ผู้ดูแล: weerayooth

40 กระทู้
40 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน 43 แฟ้ม 5-11 ธ.ค 57 คันไ...
เมื่อ ธันวาคม 15, 2014, 04:17:52 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 1

รพ.สต.คันไร่ รพ.สต.คำก้อม

ผู้ดูแล: weerayooth

232 กระทู้
227 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน kpi 2558 ฝากให้พี่ช่วย
เมื่อ กุมภาพันธ์ 04, 2015, 09:02:23 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 2

รพ.สต.แก่งศรีโคตร รพ.สต.ช่องเม็ก

ผู้ดูแล: weerayooth

96 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน
เมื่อ เมษายน 10, 2014, 09:09:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 3

รพ.สต.คันเปือย รพ.สต.นิคม2 รพ.สต.หัวสะพาน

ผู้ดูแล: weerayooth

372 กระทู้
369 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน ฉ.8
เมื่อ ตุลาคม 01, 2014, 08:56:47 AM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3841 กระทู้ ใน 3790 หัวข้อ โดย 52 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: พลกฤต
กระทู้ล่าสุด: "รง.เรื้อรัง ก.พ 58 (รพ...." ( กุมภาพันธ์ 26, 2015, 03:31:56 PM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

33 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 34. ออนไลน์มากที่สุด: 106 (มิถุนายน 25, 2013, 10:17:38 PM)