ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัฒนาทรัพยากรบุคคล

งานบุคลากร การประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย pcunicom
ใน 1 แพทย์ 1 ตำบล PCU นิคมฯ
เมื่อ กุมภาพันธ์ 05, 2013, 09:32:29 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ ศูนย์เฝ้าระวังการเงินการคลัง

การเงิน การบัญชี งบทดลอง รายงาน407 โปรแกรม GL

540 กระทู้
540 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พัชราวัลย์
ใน 407 รพ.สต.หนองเม็ก 18 ก....
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 10:27:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ งานพัสดุ

งานพัสดุ เอกสารครุภัณฑ์

7 กระทู้
7 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน พัสดุ-ครุภัณฑ์นิคม2 ปี25...
เมื่อ พฤศจิกายน 09, 2013, 09:12:32 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

รับ-ส่งข้อมูลงานPMQA&PCA

6 กระทู้
6 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน PCAแก่ง
เมื่อ กุมภาพันธ์ 25, 2013, 05:02:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

รับ-ส่งข้อมูลกลุ่มงานยุทธศาสตร์สาธารณสุข

8 กระทู้
8 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน แผนแก้งานนิเทศฝากให้พี่ช...
เมื่อ มิถุนายน 14, 2013, 11:43:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล KPI

รับ-ส่งข้อมูล KPI

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน KPIแก่ง มี.ค.56
เมื่อ เมษายน 05, 2013, 12:18:37 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

รับ-ส่งข้อมูลงานวิจัย

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน ส่งผลงานวิชาการ ปี55
เมื่อ มิถุนายน 19, 2012, 11:43:25 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 400

162 กระทู้
161 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ญานิกา พวงผกา
ใน 400นิคม 2 ส.ค.57
เมื่อ สิงหาคม 29, 2014, 01:26:16 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

รับ-ส่งข้อมูลประกันสังคม

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานประกันสุขภาพ

0 กระทู้
0 หัวข้อ

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

รับ-ส่งข้อมูลบริหารเวชภัณฑ์

2 กระทู้
2 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย พัชราวัลย์
ใน ใบเบิก ยา วมย. ธ.ค. 56 ห...
เมื่อ พฤศจิกายน 24, 2013, 07:50:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้สูงอายุ

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เกณฑ์ชมรมสูงอาย วัดส่งเส...
เมื่อ พฤษภาคม 11, 2014, 01:08:35 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

รับ-ส่งข้อมูลงานแพทย์แผนไทย

62 กระทู้
62 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน รายงานแพทย์แผนไทย รพ.สต....
เมื่อ กันยายน 01, 2014, 09:53:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

รับ-ส่งข้อมูล FOOD SAFETY และ CFGT

5 กระทู้
5 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน สรุปตรวจร้านอาหาร ตำบลคั...
เมื่อ เมษายน 07, 2014, 03:05:17 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

รับ-ส่งข้อมูลงานคบส.

30 กระทู้
30 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wanwisa
ใน รายงาน คบส. คันไร่ ปี 25...
เมื่อ กรกฎาคม 10, 2014, 01:49:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

รับ-ส่งข้อมูลงานยาเสพติด

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน แผนปฏิบัติงานปี 2557
เมื่อ กรกฎาคม 30, 2014, 04:44:38 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

รับ-ส่งข้อมูลงานผู้พิการ

3 กระทู้
3 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย wonchai.9
ใน เอกสารรับเงินผู้ป่วยพระเ...
เมื่อ พฤษภาคม 12, 2014, 03:26:24 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้า

รับ-ส่งข้อมูลงานโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม depresstion

10 กระทู้
10 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน ซึมเศร้า คันเปือย ก.ค.55
เมื่อ สิงหาคม 01, 2012, 11:01:46 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

รับ-ส่งข้อมูลงานมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งอื่นๆ

58 กระทู้
43 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วัฒนา
ใน เป้าหมายPAP อำเภอสิรินธร...
เมื่อ มกราคม 30, 2014, 05:08:20 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT

129 กระทู้
122 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน รายงาน DM/HT สค 57 คันเ...
เมื่อ กันยายน 08, 2014, 11:06:09 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

รับ-ส่งข้อมูลโรคจากการประกอบอาชีพ

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน กลุ่มเฟอร์นิเจอร์ไม้ห้วย...
เมื่อ ตุลาคม 29, 2012, 11:31:52 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

รับ-ส่งข้อมูลงานส่งเสริมสุขภาพและงานทันตกรรม

408 กระทู้
391 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย saranya
ใน รายงานเวช คำก้อม กันยายน...
เมื่อ กันยายน 22, 2014, 05:01:44 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 506

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน 506

66 กระทู้
66 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน 506 1-23 ก.ค 57 คันไร่
เมื่อ กรกฎาคม 23, 2014, 03:41:31 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลรายงาน TB

รับ-ส่งข้อมูลรายงาน TB

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย poonim
ใน รายงานTB มิถุนายน 2554
เมื่อ กรกฎาคม 07, 2011, 03:26:39 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค

รับ-ส่งข้อมูลงานควบคุมโรค

48 กระทู้
48 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย สอ.แก่งศรีโคตร
ใน dhf แก่ง
เมื่อ กรกฎาคม 31, 2013, 10:00:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลบุหรี่-สุรา

รับ-ส่งข้อมูลบุหรี่-สุรา

9 กระทู้
9 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน รง.แอลกอฮอล์
เมื่อ พฤษภาคม 15, 2012, 02:11:40 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงาน epi

รับ-ส่งข้อมูลงาน epi

282 กระทู้
282 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย Plugky
ใน รายงาน EPI เดือน กันยายน...
เมื่อ วันนี้ เวลา 08:30:43 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

รับ-ส่งข้อมูลงานสนับสนุนบริการสุขภาพ

53 กระทู้
53 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย วรุณยุภรณ์
ใน รายงานส่งเสริมเดือนพ.ย. ...
เมื่อ ธันวาคม 04, 2013, 02:51:12 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงาน อสม.

รับ-ส่งข้อมูลงาน อสม. แบบรายงานการปฏิบัติงานอสม.

111 กระทู้
111 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน รายงาน อสม.คันเปือย ส.ค....
เมื่อ กันยายน 16, 2014, 01:56:55 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

รับ-ส่งข้อมูลงานเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานประเภทอื่นๆเกี่ยวกับ IT

1 กระทู้
1 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย admin
ใน ข้อมูลคนตายมารับบริการ
เมื่อ มิถุนายน 25, 2013, 05:04:41 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพ Healthcheck

รับ-ส่งข้อมูลตรวจสุขภาพ Healthcheck

48 กระทู้
47 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย คันเปือย
ใน ส่ง HCK คันเปือย18 ก.ค 5...
เมื่อ กรกฎาคม 18, 2012, 11:39:55 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

รับ-ส่งข้อมูล 21 แฟ้ม

860 กระทู้
859 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน 21 แฟ้ม 12-18 ก.ย 57 คัน...
เมื่อ กันยายน 22, 2014, 04:44:42 PM

ไม่มีกระทู้ใหม่ รับ-ส่งข้อมูล 43 แฟ้ม

รับ-ส่งข้อมูลจากโปรแกรม MC2

11 กระทู้
11 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน 43 แฟ้มนิคม2 เดือน ส.ค.5...
เมื่อ กันยายน 03, 2013, 09:19:50 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 1

รพ.สต.คันไร่ รพ.สต.คำก้อม

230 กระทู้
225 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย vilasinee
ใน นโยบาย 2558ให้พี่ช่วย
เมื่อ กรกฎาคม 29, 2014, 11:09:58 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 2

รพ.สต.แก่งศรีโคตร รพ.สต.ช่องเม็ก

96 กระทู้
95 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน แบบฟอร์มขอขึ้นทะเบียน
เมื่อ เมษายน 10, 2014, 09:09:03 AM

ไม่มีกระทู้ใหม่ โซน 3

รพ.สต.คันเปือย รพ.สต.นิคม2 รพ.สต.หัวสะพาน

371 กระทู้
368 หัวข้อ

กระทู้ล่าสุด โดย ประภาภรณ์
ใน รง.ยา
เมื่อ กันยายน 19, 2014, 04:06:36 PM

  • ไม่มีกระทู้ใหม่
  • Redirect Board

ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร - Info Center

สถิติการใช้งานฟอรั่ม สถิติการใช้งานฟอรั่ม

3645 กระทู้ ใน 3594 หัวข้อ โดย 50 สมาชิก. สมาชิกล่าสุด: isari
กระทู้ล่าสุด: "รายงาน EPI เดือน กันยายน..." ( วันนี้ เวลา 08:30:43 AM )
ดูกระทู้ล่าสุดบนฟอรั่ม
[สถิติอื่นๆ]

ผู้ใช้งานขณะนี้ ผู้ใช้งานขณะนี้

16 บุคคลทั่วไป, 0 สมาชิก

วันนี้ออนไลน์มากที่สุด: 28. ออนไลน์มากที่สุด: 106 (มิถุนายน 25, 2013, 10:17:38 PM)