ระบบรับ-ส่งไฟล์ข้อมูล สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสิรินธร

ฝ่ายเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน => รับ-ส่งข้อมูลโรค DM HT => ข้อความที่เริ่มโดย: ประภาภรณ์ ที่ ตุลาคม 04, 2015, 02:49:37 PM

หัวข้อ: รายงานข้อมูลผู้ป่วยเรื้อรังที่มารับบริการที่รพ.สต.นิคม 2 เดือนกันยายน
เริ่มหัวข้อโดย: ประภาภรณ์ ที่ ตุลาคม 04, 2015, 02:49:37 PM
 :D :D